• Inzending van

 • I. Hoofdvragen

  Graag willen we u verzoeken onderstaande vragen in maximaal 50 woorden per subvraag te beantwoorden. Vat de belangrijkste ontwikkelingen en antwoorden samen voor de periode 2018/2019. U kunt in uw antwoorden dus ook de laatste ontwikkelingen van 2019 meenemen.

 • 1. Strategie

  Beschrijf kernachtig de verbindende en richtinggevende visie en strategie van uw onderneming:

 • 2. Groeipotentie

  Beschrijf kernachtig de groeipotentie van uw onderneming:

 • 3. Innovatie

  Beschrijf kernachtig de innovatiekracht van uw onderneming:

 • 4. Duurzaamheid

  Beschrijf kernachtig hoe u invulling geeft aan duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid:

 • 5. Organisatie

  Beschrijf kernachtig hoe u werkt aan de verbetering van de professionaliteit van uw onderneming:

 • 6. Prestaties

  Beschrijf op welke bedrijfsonderdelen uw organisatie een bovengemiddelde prestatie levert:

 • II. Bedrijfssuccessen

  Wat waren voor uw onderneming de aanvullende bedrijfssuccessen / milestones in de periode 2018/2019?

 • III. Bedrijfskentallen

  Voor de beoordeling van uw totale onderneming en de nadere bepaling van de positie van uw bedrijf willen we u vragen de actuele bedrijfskentallen in de onderstaande tabel in te vullen. Het gaat om de (geconsolideerde) kentallen van uw bedrijf op groepsniveau, op basis van uw laatst beschikbare jaarrapport, ongeacht of uw boekjaar gelijk loopt aan het kalenderjaar of dat u gebroken boekjaren hanteert.

 • 1. Totale groepsomzet op basis van laatste 3 beschikbare boekjaren (in euro)
  201620172018
 • 2. Omzet die door uw Nederlandse vennootschappen is gefactureerd (in euro)
  201620172018
 • 3. Operationeel groepsresultaat (ebitda) (in euro)
  201620172018
 • 4. Groepsresultaat (ebit) (in euro)
  201620172018
 • 5. Omzetaandeel van het tuinbouwsegment in uw totale groepsomzet (in %)
  201620172018
 • 6. Inkoopaandeel van import als % van uw totale groepsomzet (in %)
  201620172018
 • 7. Omzetaandeel van export als % van uw totale groepsomzet (in %)
  201620172018
 • 8. Omzetaandeel van in 2017 nieuwe geïntroduceerde producten/diensten in de omzet 2018 (in %)
  201620172018
 • 9. Vaste personeelsbezetting op de loonlijst in Nederland in fte (fte)
  201620172018
 • 10. Vaste personeelsbezetting op de loonlijst in Nederland in aantallen (personen)
  201620172018
 • 11. Gemiddeld aantal flexwerkers in Nederland
  201620172018
 • 12. Aantal medewerkers werkzaam bij uw buitenlandse vestigingen
  201620172018
 • 13. Aantal buitenlandse vestigingen (eigen buitenlandse entiteiten/ participaties)
  201620172018
 • 14. Areaal kassen die uw onderneming in gebruik heeft in Nederland (ha.)
  201620172018
 • 15. Areaal (plastic) kassen in gebruik in het buitenland (ha.)
  201620172018
 • IV. Jaarstukken en publicaties