Het zit diep in het ondernemers-DNA van de tuinbouwsector. Zoeken naar beter en anders. Dat zoeken is al sinds 2000 het bestaansrecht van LetsGrow. Twintig jaar later zien we een platform waar het technologische jargon je om de oren vliegt, van ‘neurale netwerken’ tot en met ‘machine learning’.

Internet wordt in 2000 net een beetje volwassen en de halve wereld belt nog met een Nokia. Het is het jaar waarin Hoogendoorn Growth Management besluit om samen op te trekken met Wageningen University Horticultural Research, het is de geboorte van LetsGrow.com. Via dit platform krijgen aangesloten telers toegang tot prognosemodellen voor gewasopbrengst en inzicht in de effecten van hun beslissingen. De volgende stap is het delen van die waardevolle data. En nu, in 2020, zien we het hele spectrum aan technologisch jargon voorbij komen: algoritmes, Artificial Intelligence, Machine Learning, Vision, Cloud, sensoren. Je zou je bijna afvragen: gaat het nog wel over teelt? Nou en of. Want bij die plant begint het voor LetsGrow allemaal. In hun eigen woorden: ‘Gewassen vertellen de teler een data-gedreven verhaal’. Het is dus de kunst om naar dat verhaal te luisteren en daar naar behoren op te reageren.

Meer machine, minder mens

‘Laat uw data voor u werken’, zo luidt het motto van LetsGrow. Het platform is daarmee een typisch technologisch exponent van andersom denken: van traditioneel telen naar Data Driven Growing. LetsGrow wordt door gebruikers wereldwijd in toenemende mate benut om op basis van data de output beter te monitoren en daarmee de input te verbeteren. Die data kan komen van onder andere klimaatcomputers, sensoren en camera’s. LetsGrow biedt de technologie om diep in de plantfysiologie te duiken, bij teelten waar ook ter wereld. Zie bijvoorbeeld de diepgaande studie naar het gedrag van huidmondjes. Op de gegevens worden data-analyses losgelaten en zo komt de cyclus Sense, Respond, Predict & Act op gang. Door het grootschalig verzamelen en delen van data zijn telers en kwekers wereldwijd in staat om hun processen aan te passen en te plannen. De menselijke factor wordt steeds minder een belemmering, technologie leidt tot hoge voorspelbaarheid en lagere kosten. Er wordt volop gezocht naar de mogelijkheden van Machine Learning, waarbij door neurale netwerken een lerend systeem ontstaat.

Bestseller

LetsGrow is geen ‘new kid on the block’. Inmiddels hebben al meer dan 1.500 glastuinbouwbedrijven en teeltverenigingen een abonnement. Daarmee voldoet LetsGrow ruimschoots aan belangrijke criteria voor de Tech50 als ‘meerwaarde creëren voor de klanten’ en ‘bewijskracht met track record’. Een derde criterium, ‘samenwerking in ecosysteem’, zien we terug in de al genoemde connectie met Wageningen University Horticultural Research.

De gebruikers van het LetsGrow-platform zien duidelijke de meerwaarde hiervan, getuige de zeer snelle omzetgroei van LetsGrow. Het platform is daarmee al net zozeer een bestseller als het zelf uitgegeven boek onder de titel Plant Empowerment.