Selecteer een pagina

Uw actuele bedrijfsinformatie ten behoeve van de HillenraadTech50 – editie 2021

Voor de beoordeling van uw bedrijf in het kader van de HillenraadTech50 maken wij gebruik van informatie uit openbare bronnen zoals de Kamer van Koophandel, publicaties, persberichten, etc. Maar die informatie is nooit volledig en daarom stellen wij u in de gelegenheid om ook zelf relevante informatie bij ons aan te leveren. Hoe vollediger het beeld is dat wij van uw organisatie hebben, hoe betrouwbaarder de beoordeling en de notering is.

Vertrouwelijkheid

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De aangeleverde informatie wordt alleen gebruikt voor onderzoek door Hillenraad100 ten behoeve van het samenstellen van de HillenraadTech50. De redactie van het magazine heeft geen inzage in de bedrijfsspecifieke onderzoekinformatie.

Van de door u aangeleverde kwantitatieve informatie wordt omzet, medewerkers en aantal patenten gebruikt voor publicatie in het magazine. Uiteraard maken we dit jaar ook weer de bekende bedrijfsprofielen. Voor sommige informatieonderdelen ten behoeve van het onderzoek kunt u uitdrukkelijk vermelden dat deze informatie niet voor publicatie bedoeld is.

U kunt digitaal uw informatie aanleveren tot en met 2 juli 2021. Eventuele vragen ontvangen wij graag via onderzoek@Hillenraad100.nl.

Met vriendelijke groet

Martien Penning
Hillenraad100