U heeft de lijst reeds ingevuld!

 • Inzending van

 • I. Hoofdvragen

  Graag willen we u verzoeken onderstaande vragen in maximaal 150 woorden vraag te beantwoorden. Vat de belangrijkste ontwikkelingen en antwoorden samen voor de periode 2020/2021. U kunt in uw antwoorden dus ook de laatste ontwikkelingen van 2020 meenemen.

 • 1. Innovatie strategie

 • 2. Groeikracht

 • 3. Technologie

 • 4. Duurzaamheid

 • 5. Organisatie

 • 6. Prestaties

 • II. Bedrijfssuccessen

  Wat waren voor uw onderneming de bedrijfssuccessen / milestones in 2020 die bij onderdeel I nog niet gemeld zijn?

 • III. Bedrijfskentallen

  Voor de beoordeling van uw totale onderneming en de nadere bepaling van de positie van uw bedrijf willen we u vragen de actuele bedrijfskentallen in de onderstaande tabel in te vullen. Het gaat om de (geconsolideerde) kentallen van uw bedrijf op groepsniveau, op basis van uw laatst beschikbare jaarrapport, ongeacht of uw boekjaar gelijk loopt aan het kalenderjaar of dat u gebroken boekjaren hanteert.

 • 1. Totale omzet op basis van laatste 4 beschikbare boekjaren (in euro)
  2017201820192020
 • 2. Omzet vanuit Nederlandse is gefactureerd (in euro)
  2017201820192020
 • 3. Operationeel groepsresultaat (ebitda) (in euro)
  2017201820192020
 • 4. Groepsresultaat (ebit) (in euro)
  2017201820192020
 • 5. R&D budget voor incrementele innovatie (in euro)
  2017201820192020
 • 6. R&D budget voor doorbraak innovaties (disruptief) (in euro)
  2017201820192020
 • 7. Omzetaandeel van technologische producten en diensten in uw totale groepsomzet (in %)
  2017201820192020
 • 8. Omzetaandeel van tuinbouwtechnologie in uw totaalomzet (van 7) (in %)
  2017201820192020
 • 9. Omzetaandeel van export als % van uw totale groepsomzet (in %)
  2017201820192020
 • 10. Omzetaandeel van in 2019 nieuwe geïntroduceerde producten/diensten in de omzet 2020 (in %)
  2017201820192020
 • 11. Vaste personeelsbezetting op de loonlijst in fte
  2017201820192020
 • 12. Gemiddeld aantal flexwerkers/ ZZP’ers (in personen)
  2017201820192020
 • 13. Aantal buitenlandse vestigingen (eigen entiteiten/ participaties)
  2017201820192020
 • 14. Aantal patenten, octrooien
  2017201820192020
 • 15. Aantal gevestigde kwekersrechten
  2017201820192020
 • IV. Jaarstukken en publicaties