Hillenraad Horti Convention: ‘Komende kabinetsperiode wordt cruciaal voor tuinbouwsector.’

3 november 2023 – Op donderdag 2 november debatteerden vijf politici met elkaar en met een zaal vol toonaangevende tuinbouwondernemers. Dit politieke café, onder de officiële naam Hillenraad Horti Convention, had als doel om politiek en bedrijfsleven nader tot elkaar te brengen. Want, zo opende dagvoorzitter Martijn de Greve: ‘Het is in de tuinbouwsector Code Oranje. Bedrijven voelen zich te vaak niet begrepen en gesteund door politiek Den Haag.’ Aan de hand van de thema’s Arbeid, Energie en Publieke Opinie deelden de (kandidaat-)kamerleden van Pieter Grinwis (Christenunie), Dik Kruijthoff (BBB), Joris Thijssen (PvdA/Groenlinks), Peter Valstar (VVD) en Jenny Vermeer (CDA) hun ideeën om dat tij te keren.

Tuinbouwalliantie?

Voorafgaand aan het debat verwoordde Martien Penning van Hillenraad Partners de algemene zorg: ‘Het unieke van de tuinbouwsector wordt niet gezien en laten we zelf ook te weinig zien. Maar als we deze unieke sector verliezen, knippen we een gat in de Nederlandse economie.’ Adri Bom-Lenstra van Glastuinbouw Nederland constateerde dat de tuinbouwsector er maar moeizaam  in slaagt om het belang van de sector goed over het voetlicht te krijgen. Voorafgaand aan de vorige kabinetsperiode lukte dat de mobiliteitssector wel, schetste Wijnand van Zanten, één van de aanjagers van de Mobiliteitsalliantie. Zijn aanbeveling: ‘Je moet beter vandaag dan morgen collectief aansluiting zoeken bij de politiek.’ Het vraagt een langdurige inspanning.

Heet hangijzer: arbeidsmigranten

Vooral bij het thema Arbeid bleken de verschillen tussen de politici onderling en de ondernemers aanzienlijk. Jenny Vermeer meende dat misstanden over de huisvesting van arbeidsmigranten zeker bestaan, maar door de media worden uitvergroot. Joris Thijssen floot haar terug en wees op het rapport Roemer. Aardbeienkweker Frans de Vogel meende dat meer vrijheid van ondernemers bij de huisvesting van seizoensmedewerkers met name gemeenten kan ontlasten bij de invulling van de woningopgave. De discussie maakte vooral duidelijk dat politici elkaar en de sector op dit thema zeker nog niet gevonden hebben.

Ondernemersklimaat

Bij het thema Energie was de stemming eensgezinder. De politici benoemden de tuinbouwsector eensluidend als cruciale speler bij de klimaattransitie. En men herkende ook geluiden uit de zaal als ‘de overheid als rem op innovatie’ en ‘vertragend in de aanleg van cruciale infrastructuur’. Ten slotte werd het matige imago van de sector belicht. Er zijn zeker al enorme stappen gezet op het vlak van verduurzaming en waterkwaliteit. Maar ‘slechte voorbeelden halen eerder het nieuws’, constateerde Jenny Vermeer ook hier. Adriëlle Danker van Nature’s Pride besloot met de woorden: ‘Het zou een drama zijn als de tuinbouw in het komend kabinet geen topsector meer is.’ Na 22 november moet blijken of die boodschap in Den Haag is geland.