Powerhouse óf nodal firm

Een jubileum is altijd hét moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Dat doen we in deze Hillenraad100 volop. Wat zijn dit jaar de topondernemingen en blijven ze dat ook in de toekomst? Wat is de strategische basis voor groei en continuïteit? En op welke wijze is de onderneming onmisbaar? Zonder waardetoevoeging word je weggestreept. Want als er transactiekosten geminimaliseerd kunnen worden, dan gebeurt dat, vroeg of laat. Positie kiezen is belangrijker dan ooit, vandaar het jaarthema ‘Powerhouse of nodal firm’.

In de Hillenraad100 willen we elk jaar de ontwikkelingen in de tuinbouw duiden en daarmee de tuinbouw op een hoger plan brengen. Voor ons onderzoek en onze analyse putten we daarbij uit verschillende bronnen. De input van de bedrijven, een analyse van trends en ontwikkelingen die de markten beïnvloeden. En dit jaar voegen we daar nog een interessante, nieuwe component aan toe, maar daarover leest u meer aan het eind van dit artikel. In de afgelopen jaren zagen we steeds weer andere actuele thema’s de boventoon voeren. Al sinds 2012 schrijven we over disruptie, de technologische revolutie, de netwerkeconomie. En als we de ondernemingen in deze nieuwe Hillenraad100 nu van een afstand bekijken, dan zien we dat zij door toepassing van technologie, een andere marktbenadering, een vernieuwd innovatieproces en kapitaal van buiten deze wezenlijk beginnen te veranderen. Er komt momentum. De veranderingen krijgen impact. In onze ranking voorzien we voor de komende jaren een versterkte volatiliteit. Ondernemingen kunnen sneller stijgen, dalen en of zelfs uit de lijst verdwijnen. Bedrijven moeten wendbaarder zijn dan ooit.

Veranderend fundament
Als we het fundamentele patroon van deze tijd ontrafelen, dan wordt zichtbaar wat de basis wordt voor toekomstig succes. Het is: het onderscheid tussen en de keuze voor powerhouse óf nodal firm. Zie daar ons thema van dit jaar. Een powerhouse is groot en spelbepalend. Een nodal firm heeft een cruciale positie in een groter geheel. Deze ‘node’ of ‘knoop’ is klein maar onmisbaar. Het bestaansrecht van elke onderneming wordt steeds nadrukkelijker de afgeleide van de kwaliteit van de marktverbinding.  Powerhouses staan vanwege hun omvang en werkwijze in sterke verbinding met de directe marktvraag en voeren een regiefunctie. Nodal firms kunnen dat ook, maar dan met een unieke, onmisbare propositie in het netwerk naar de klant. Fundamentele veranderingen krijgen een steeds grotere invloed op de sector: de toevloed van investeringskapitaal, de transitie van de tuinbouwproductie (van agrarische maakindustrie naar gecontroleerde procesindustrie) en de verbindende platforms tussen producent en consument. Je kunt je hier in essentie dus maar op twee manieren staande houden: word een powerhouse of nodal firm. Beide ‘frames’ passen overigens wel heel erg bij ons koopmanschap sinds 1600. Excelleren in efficiënt en effectief zaken doen tegen de laagste transactiekosten. Het slim organiseren van een verknoopt netwerk van leveranciers, partners en klanten. Dat principe zal niet veranderen. Wél verandert de snelheid door alle technologische ontwikkelingen. En daarmee verandert ook de noodzaak om nu je positie te bepalen. 

Hillenraad100 vernieuwd
Onder het motto ‘practise what you preach’ zijn we ook met de Hillenraad100 nadrukkelijker op zoek gegaan naar een sterkere verbinding in het netwerk. Zo is er dit jaar een ‘peergroup’ toegevoegd aan de Hillenraad100-beoordeling. Deze groep bestaat uit veertig geselecteerde professionals die een weloverwogen oordeel hebben gegeven over hun ‘fellows’ in de sector. En, om de sector nog wat bewuster te maken van nieuwe uitdagers, hebben we dit jaar de zogenoemde ‘challenging concepts’ toegevoegd. We geven hiermee een podium aan de mogelijke gamechangers van de sector. Tot slot wat niet verandert, is onze ambitie om samen met u te bouwen aan een mondiale toppositie voor de Nederlandse tuinbouw. Met powerhouses én nodal firms, met een solide positie voor de Nederlandse tuinbouw op essentiële knooppunten in een wereldwijd netwerk.